Groupama TSS uygulaması aşağıdaki adrese taşınmıştır.

https://tss.groupama.com.tr